Đại hội Đảng chi bộ VKX lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng, kế hoạch  số 840, ngày 3-11-2014 của Đảng ủy Tập đoàn, được sự nhất trí của Đảng ủy tập đoàn Bưu chính Việt nam, ngày 15/5/2015 Chi bộ công ty TNHH VKX long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

19 đảng viên của chi bộ đã tham dự Đại hội đầy đủ, khách mời của Đại hội gồm có đại diện Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam: đồng chí Nguyễn Văn Nhân – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và đồng chí Nguyễn Minh Nguyệt thành viên tổ công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội. Đại diện Đoàn thanh niên công ty đồng chí Lê Việt Quý- bí thư  đoàn  cơ sở.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng nguyên tắc và dân chủ, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 do đồng chí Đào Bá Mừng – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 trình bày. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành tựu, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Tại đại hội, các đồng chí Đảng viên  đã có những đóng góp hết sức cụ thể và tâm huyết cho bản báo cáo. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nhân – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Chi bộ. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục thực hiện tốt chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực công tác của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ có đạo đức lối sống mẫu mực, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng với yêu cầu đổi mới của Tập đoàn và công ty. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quần chúng phát huy tinh thần dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng nâng cao tính tự giác, tính hiệu quả để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã bầu Ban chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Lê Ngọc Hưng giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Đào Bá Mừng giữ chức Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Bích Nga là chi ủy viên.

Sau thời gian làm việc tích cực, Đại hội chi bộ Công ty TNHH VKX nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội,  xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với sự đoàn kết nhất trí cao của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, Đại hội Chi bộ Công ty TNHH VKX nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp. D­ưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam, chi bộ công ty TNHH VKX quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.