ứng dụng thẻ thông minh trong quản lý Bệnh viện

  • Thẻ Bệnh nhân thông minh tích hợp đa dịch vụ: Khám chữa bệnh, Bảo hiểm Y tế, Mua dịch vụ, Ví điện tử, Tra cứu thông tin, Quản lý vào/ra, Thẻ hiến máu, Xếp hàng xác thực…
  • Hệ thống được xây dựng thành từng phân hệ có khả năng chạy độc lập hoặc kết hợp. Mỗi phân hệ có thể có nhiều ứng dụng bên trong
  • Khách hàng có thể lựa chọn từng phân hệ, ứng dụng giúp tối ưu hóa đầu tư

Description

Mục tiêu

MucTieu

Tổng quan giải pháp

  • Hệ thống được xây dựng thành từng phân hệ có khả năng chạy độc lập hoặc kết hợp. Mỗi phân hệ có thể có nhiều ứng dụng bên trong
  • Khách hàng có thể lựa chọn từng phân hệ, ứng dụng giúp tối ưu hóa đầu tư
TongQuan

Mô hình dịch vụ

Diagram

Lợi ích

LoiIch

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ứng dụng thẻ thông minh trong quản lý Bệnh viện”

Your email address will not be published. Required fields are marked *