Standard SIP Terminals

Để khai thác tối đa lợi thế của điện thoại IP, bạn cần phải có điện thoại bàn ngay. Ericsson-LG Enterprise cung cấp dòng sản phẩm IP8800E chuẩn SIP kết nối được cho tất cả các Tổng đài IP-PBX & Softswitch của nhà cung cấp dịch vụ thoại VoiP chuẩn SIP như: FPT, CMC, Vnpt, Viettel,….
Điện thoại SIP của Ericsson-LG Enterprise có chi phí hiệu quả, đơn giản để cài đặt và dễ sử dụng, nhiều mẫu mã phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng.

  • Entry: IP8802E/8802AE
  • Basic: IP8815E
  • Standard: IP8812E
  • Mid-Range: IP8824E
  • Professional: IP8840E
  • High-Executive: IP8850E

Description

SIP1
SIP2

SIP3

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Standard SIP Terminals”

Your email address will not be published. Required fields are marked *