iPECS UCP (SME Pure-IP Platform)

iPECS UCP là nền tảng Truyền thông Hợp nhất của Ericsson-LG được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu về Truyền thông của Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Là nền tảng sáng tạo tiên tiến, iPECS UCP cung cấp giải pháp UC và Mobility phiên bản chuẩn bên trong. Ngoài ra, iPECS UCP có thể mở rộng cho giải pháp UC và Mobility cao cấp với máy chủ ở bên ngoài.

iPECS_UCP_Unified_Document

Description

iPECS UCP là nền tảng truyền thông hợp nhất của Ericsson-LG Enterprise được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu về truyền thông của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và có 3 mô hình cho quy mô kinh doanh của bạn (UCP100, UCP600, UCP2400)

Là lợi thế hấp dẫn nhất, các dịch vụ truyền thông hợp nhất được nhúng trong iPECS UCP. Người sử dụng có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh và năng suất với các tính năng UC được nhúng bao gồm IM với các dịch vụ nhắn tin (Visual Voice Mail và SMS vv) trong một giao diện người dùng trên nhiều thiết bị mà không cần đến máy chủ bên ngoài. Ngoài ra, nó còn có thể mở rộng được để cung cấp các dịch vụ cộng tác tiên tiến (Gửi tệp, chia sẻ ứng dụng và hội nghị truyền hình đa điểm vv) bằng cách thêm một máy chủ bên ngoài.

iPECS UCP cung cấp nhiều giải pháp di động cho nhân viên di động bên trong và bên ngoài. Thông qua một loạt các giải pháp di động, người dùng có thể cải thiện năng suất và giảm chi phí truyền thông. Điện thoại iPECS DECT và Wi-Fi cung cấp tính năng truyền thông phong phú và đáng tin cậy cho nhân viên di động nội bộ. Đối với nhân viên di động bên ngoài, máy trạm di động UCEC của iPECS cung cấp sức mạnh của điện thoại để bàn cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Ngoài ra, Tiện ích mở rộng Điện thoại di động cho phép người dùng đặt và nhận cuộc gọi doanh nghiệp từ điện thoại thông minh của họ.

Kênh VoIP được nhúng là một trong những lợi thế tuyệt vời với iPECS UCP. Ngoài ra, iPECS UCP100 / 600 cung cấp chuyển tiếp VoIP nhúng (VoIP Switching) để cung cấp các kênh VoIP hiệu quả hơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “iPECS UCP (SME Pure-IP Platform)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *