Hệ thống quản trị nhân sự

  • Tự động hóa và tin học hóa công việc quản trị nhân sự.
  • Giảm 70% khối lượng công việc.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí.
  • Cung cấp các báo cáo quản trị nhân sự và báo cáo lương chính xác và nhanh chóng.
  • Cung cấp thông tin phân tích về hiệu quả giờ làm việc, tăng ca, thôi việc… hỗ trợ quá trình ra quyết định.
  • Tránh sự mâu thuẩn về mặt con người do chấm công và tính lương thủ công
  • Tránh sự các rủi ro trong việc thực hiện công việc do phụ thuộc vào nhân viên thừa hành
Category:

Description

Mô hình hệ thống

MoHinh

Các đặc điểm nổi bật

DacDiem

Các phân hệ cơ bản

TinhNang

Các phân hệ mở rộng

TinhNang2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống quản trị nhân sự”

Your email address will not be published. Required fields are marked *