Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp

 • Quản trị tích hợp mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: quản trị tài chính, lập kế hoạch kinh doanh, sản xuất, bán hàng, marketing, mua hàng, kho vận, quản trị nhân sự…
 • Hệ thống vận hành tạo ra sự liên kết và tự động hóa tương đối các nghiệp vụ hoạt động của doanh nghiệp thông qua các quy trình vận hành được chuẩn hóa phù hợp.
 • Hệ thống đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp thông qua khả năng hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp quản trị và xử lý thông tin nhanh, chính xác, giảm chi phí quản lý và tăng hiệu quả hoạt động.
Category: Tag:

Description

Hệ thống quản trị doanh nghiệp bản bao gồm:

1.Phân hệ cốt lõi:

 • Phân hệ cốt lõi bao hàm hầu hết các nghiệp vụ hoạt động cơ bản của doanh nghiệp trong một hệ thống duy nhất.
 • Tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay có nhiều các giải pháp được ứng dụng để phát triển các phân hệ cốt lõi các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau: SAP, Oracle, Microsoft…
 • Thông thường các thức các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay triển khai hiện nay là lựa chọn một giải pháp phù hợp và phát triển thêm trên cơ sở đặc thù của doanh nghiệp. Điều đó làm giảm rất nhiều công sức và thời gian xây dựng hệ thống quản trị hoàn chỉnh.
 • Lựa chọn một giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động và đặc thù của từng doanh nghiệp.

2.Các phân hệ bổ xung: là các phân hệ cần phát triển riêng và tùy biến linh hoạt theo đặc thù doanh nghiệp như hệ quản trị nhân sự, hệ giao tiếp thông tin (cổng thông tin)…, các phân hệ này được phát triển theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp và được tích hợp chặt chẽ với phân hệ cốt lõi.

Đặc điểm chung của phân hệ cốt lõi

 • Tích hợp hầu hết các nghiệp vụ hoạt động cơ bản của doanh nghiệp trong một hệ thống duy nhất: quản trị tài chính, kho vận, kế hoạch sản xuất, mua hàng, bán hàng, marketing, quản lý thông tin đối tác …
 • Tất cả các hoạt động nghiệp vụ được liên kết chặt chẽ dựa trên một CSDL duy nhất và các quy trình vận hành chuẩn đầy đủ, thiết kế phù hợp nhất với đặc thù của từng doanh nghiệp.
 • Hệ thống vận hành tạo ra sự đồng nhất trong các dòng chảy dữ liệu của doanh nghiệp, đảm bảo tính chính xác và tính sẵn sàng của thông tin.
 • Mỗi nghiệp vụ trong hệ thống đều thuộc một quy trình vận hành được thiết kế liên kết các bộ phận trong doanh nghiệp với nhau.
 • Công tác quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn do các cấp lãnh đạo luôn nắm được nhanh hơn và chính xác hơn các thông tin hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tiết kiệm nhiều chi phí hoạt động do tính tự động hóa cao của hệ thống.

hình triển khai điển hình

Impl

Một số chức năng chính của hệ thống

Functional

Dịch vụ tư vấn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai hệ thống Quản lý & Giám sát nội bộ doanh nghiệp từ bước tư vấn xây dựng Quy trình nghiệp vụ tương lai đến hỗ trợ vận hành sau triển khai.

Process

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp”

Your email address will not be published. Required fields are marked *