Giải pháp hạ tang mạng cho các doanh nghiệp

VKX cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp bao gồm cả phần hệ thống mạng (LAN/WAN/WIFI), hệ thống tính toán, lưu trữ, các phần mềm hệ thống, các phương án bảo mật theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Description

Doanh nghiệp sẽ cần đến một cơ sở hạ tầng mạng có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của công ty. VKX đưa ra khuynh hướng về một hệ thống toàn cầu, tích hợp hướng đến xây dựng mạng lưới thông minh có thể giúp đổi mới doanh nghiệp của bạn cũng như đạt được hiệu quả hoạt động và lợi nhuận cao hơn.

Nguyên lý hệ thống

Diagram1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giải pháp hạ tang mạng cho các doanh nghiệp”

Your email address will not be published. Required fields are marked *