Hành trình về nguồn Pác Bó của chi bộ công ty TNHH VKX

Thực hiện chỉ thi số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ chính trị về việc tiếp tuc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ Đảng VKX đãtổ chức học tập, quán triệt và lựa chọn các nội dung cụ thể để các đảng viên chi bộ VKX “làm theo”…

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tiếp đoàn cấp cao công ty Ericsson-LG

VKX – liên doanh giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), công ty Ericsson – LG và công ty LGI trong 20 năm là minh chứng cho một liên minh thành công trong lĩnh vực hợp tác với nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT. Đây là liên doanh hợp tác…

Mấu chốt để VKX cạnh tranh là chất lượng nhân lực

Sáng nay ngày 8/2/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã có chuyến thăm Công ty VKX. Tại buổi làm việc này, VKX bày tỏ muốn được VNPT đầu tư để tăng khả năng cạnh tranh ở cả thị trường trong và ngoài nước. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thăm khu vực sản xuất…

Xuất khẩu phần mềm là thế mạnh của Việt Nam

Trao đổi đầu xuân với doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định phần mềm là thế mạnh của Việt Nam và các doanh nghiệp tập trung vào xuất khẩu phần mềm là một hướng đi xác đáng, phù hợp. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tham…

VKX – 20 năm đồng hành hiện đại hóa viễn thông

Được thành lập vào ngày 21/6/1994, công ty Liên doanh sản xuất thiết bị tổng đài VKX (nay là công ty TNHH VKX) đã không ngừng phát triển, đóng góp những giá trị to lớn cho sự phát triển của ngành viễn thông công nghệ thông tin nước nhà trong suốt 20 năm qua. Công…