Đại hội Đảng chi bộ VKX lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng, kế hoạch số 840, ngày 3-11-2014 của Đảng ủy Tập đoàn

VKX giao lưu hướng nghiệp cho sinh viên CNTT

Công ty TNHH VKX mới đây đã cùng tham gia buổi Giao lưu hướng nghiệp cho các em sinh viên khoa Công nghệ thông tin của trường đại học Vinh. Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí: Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Quang Thành – Tỉnh ủy viên,…

Hành trình về nguồn Pác Bó của chi bộ công ty TNHH VKX

Thực hiện chỉ thi số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ chính trị về việc tiếp tuc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ Đảng VKX đãtổ chức học tập, quán triệt và lựa chọn các nội dung cụ thể để các đảng viên chi bộ VKX “làm theo”…

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tiếp đoàn cấp cao công ty Ericsson-LG

VKX – liên doanh giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), công ty Ericsson – LG và công ty LGI trong 20 năm là minh chứng cho một liên minh thành công trong lĩnh vực hợp tác với nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT. Đây là liên doanh hợp tác…