Kỹ sư điện tử

Nội dung công việc:

–      Quản lý nhóm kỹ thuật sản xuất các thiết bị viễn thông
–      Hỗ trợ, cập nhật và đào tạo kỹ thuật cho phòng sản xuất.
–      Thiết kế, sửa đổi các mạch điện tử khi có yêu cầu;
–      Thiết kế, chỉnh sửa các bản vẽ về bao bì, tem nhãn, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
–      Thiết lập và kiểm soát thời gian sản xuất tiêu chuẩn.

Yêu cầu:

–      Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành điện điện tử viễn thông,
–      Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
–      Hiểu biết về các linh kiện điện tử.
–      Hiểu  biết về vật liệu và các nguyên lý hoạt động của các mạch và linh kiện điện tử.
–      Hiểu biết về các quá trình gia công, lắp ráp các sản phẩm cơ khí, điện tử.
–      Sử dụng thành thạo các phần mềm mô phỏng thiết kế mạch điện: Orcad/Altium…
–      Sử dụng thành thạo một số phần mềm để thiết kế cơ khí, hình ảnh như: Autocad/Adobe Illustrator…
–      Sử dụng thành thạo MS. Word, Powepoint, Microsoft Office Outlook

ContactInfo