KHỐI NGHIÊN CỨU-PHÁT TRIỂN – HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT ĐỊNH KỲ

Sau những chuỗi ngày dự án vất vả là những ngày hoạt động refresh lại tinh thần làm việc, tạm gác lại những dòng code và thay vào đó là những trò chơi teamwork, là những shoot hình vui vẻ…