VKX History

Ra đời trong bối cảnh đất nước đang thực hiện chính sách Đổi mới, VKX là kết quả của mối quan hệ hợp tác giữa tập đoàn VNPT của Việt Nam và Công ty Ericsson-LG Enterprise. Kể từ ngày thành lập (6/1994), VKX đã nỗ lực phát triển để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất, nghiên cứu và phát triển, cung cấp thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – Viễn thông cho thị trường trong nước và quốc tế.

Chairman Cha - Hak Koo visits H.E Dau Ngoc Xuan (Ha Noi , Feb , 1989)

Cut - over Ceremony of Starex - TD (Hai Phong , P

Charman Bon – Moo Koo visits H. E Dang Van Than ( Ha Noi, Dec. 1992)

Charman Bon – Moo Koo visits H.E Do Muoi (HaNoi, Mar.1994)

Charman Bon – Moo Koo visits training center I ( Ha Noi, Dec. 1992)

H.E Dang Van Than visits ChairMan Cha_Kyung Koo (Seoul, Feb. 1992)

H.E Do Muoi visits VKX, LTD (HaNoi, Dec, 1994)

Charman Cha – Kyung Koo visits H.E Vo Van Kiet (HaNoi, Feb.1993)

VKX, LTD. Before the building construction (HaNoi, Mar.1994)

Opening ceremony of technical support center II (Ho Chi Minh, Dec 1992)

Personal computer lab Established in training center I (HaNoi, Feb.1993)

Signing of agreement for joint development of Starex – VK (Anyang, May.1993)

H.E Vo Van Kiet visits R

Mr Pyung Woo Suh, Lgic president visits Hai Duong P

Opening ceremony of Starex - VK (WLL) (Hai Duong, Apr 2000)

Ceremony for first exportation to Philippines (VKX, Sep. 1996)

The 1st expotation of SLT to Philippines (8th Mar 2006)

Opening ceremony for S-fone CDMA mobie network in Ho Chi Minh city (01st Jul 2003)

Moic A. Minister RHO Jun Hyong and President of LGE Kim Jong EUN visits S-fone MSC in Ho Chi Minh city (01st Jul 2003)

Ceremony of granting investment license to CDMA mobie BCC project (MPI 18th Sep 2001)

MPT Minister DO TRUNG TA visits LGE with VN delegation of VNPT in Seoul (16th Apr 2003)

Launching ceremony for production line of SMT 21st Jun 2004

Vice minister DR Mai Liem Truc visits the SMT production line 21st Jun 2004

Vietnam and Korean Guests take picture on the 10th year anniversary of VKX 21st Jun 2004

Presedent of LGE Kim tong EUN visits VKX, LTD (11th Feb 2003)

Mr Jae Ryung Lee – Ceo of LG – Nortel JV visits VKX JV (23rd Jan 2006)