LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Sản xuất

Hệ thống tổng đài

 • Nội địa: cung cấp tổng cộng 1.3 triệu line (cho thị trường VNPT)
 • Xuất khẩu: 250,000 line (cho thị trường Nga, Phillipine)

Điện thoại bàn

 • Công suất hàng năm: 700,000 bộ/năm ( xuất khẩu hơn 95%)

Thiết bị đầu cuối

 • Adapter: 2.5 triệu bộ/năm
 • Modem Wifi

Nghiên cứu & Phát triển

 • Phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông.
 • Các hệ thống phần mềm quản lý (Cổng thông tin giáo dục, hệ thống quản lý doanh nghiệp, hệ thống quản lý xếp hàng và đánh giá chất lượng dịch vụ tự động, hệ thống chăm sóc khách hàng…)
 • Cung cấp giải pháp Smart Building, IoT
 • Sản xuất phần mềm xuất khẩu và phần mềm nhúng.
 • Kiểm thử chất lượng phần mềm

Kinh doanh

 • Giải pháp viễn thông cho doanh nghiệp
 • Giải pháp phần mềm ứng dụng & quản trị
 • Dịch vụ kỹ thuật
 • Tích hợp hệ thống

Thị trường:

VKX-Market