Tuyển dụng lập trình viên Java

Nội dung công việc:

–          Tham gia nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm.

–         Theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện công việc cho cấp quản lý trực tiếp đảm bảo tiến độ và tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu.

Yêu cầu:

–          Học các khoa CNTT, Điện tử viễn thông của các trường đại học kỹ thuật

–          Có từ 06 tháng kinh nghiệm tại các vị trí tương đương

–          Nắm vững lý thuyết cơ bản về OOP, Java Core, JavaEE.

–          Biết sử dụng các loại cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, MS SQL, Oracle.

–          Khả năng giao tiếp, đọc, viết các tài liệu tiếng anh.

ContactInfo