Tuyển dụng Java Technical Lead

Nội dung công việc:

–       Quản lý, tổ chức đội ngũ nhân sự trong nhóm thực hiện các dự  án Java của Công ty;

–      Giám sát triển khai và chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật liên quan

–      Theo dõi giám sát và đánh giá giai đoạn thực hiện dự án đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu.

–      Tham gia phát triển các dự án phần mềm;

–      Tổ chức hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ kỹ thuật theo yêu cầu Công việc

Yêu cầu:

–          Học các khoa CNTT, Điện tử viễn thông của các trường đại học kỹ thuật (Người có chứng chỉ quốc tế về chuyên môn là một lợi thế)

–          Tối thiểu 5 năm làm việc trong các dự án sử dụng java.

–          Nắm vững lý thuyết cơ bản về OOP, Java Core, JavaEE.

–          Có kinh nghiệm tham gia các dự án dùng các framework như Struts, Spring, Hibernate…

–          Biết sử dụng các công cụ phục vụ cho lập trình ứng dụng web : Eclipse, Netbean…

–          Biết sử dụng các loại cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, MS SQL, Oracle.

–          Biết sử dụng các công cụ quản lý dự án như : Jira, Redmine, SVN, GIT …

–          Xây dựng đề xuất giải pháp kỹ thuật cho yêu cầu khách hàng.

–          Có kinh nghiệm xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh.

–          Có khả năng đào tạo thành viên mới trong dự án.

–          Khả năng giao tiếp, đọc, viết các tài liệu tiếng anh tốt.

–          Tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

–          Luôn đề cao vai trò làm việc nhóm trong dự án.

ContactInfo