BOM meeting 2018

Ngày 26/03 vừa qua tại trụ sở công ty, cuộc họp thường niên lần thứ nhất năm 2018 của Hội đồng thành viên công ty TNHH VKX đã được tổ chức thành công dưới sự điều khiển của chủ tịch Hội đồng thành viên ông Patrick Johanson.
Tham dự cuộc họp có Đại diện vốn của tập đoàn VNPT: Ông Ngô Hùng Tín, Phó tổng giám đốc tập đoàn VNPT- Phó chủ tịch Hội đồng thành viên công ty; ông Lê Ngọc Hưng (thành viên HĐ); Bà Đỗ Thị Mai Liên (thành viên HĐ). Đại diện vốn của Ericsson LG Enterprise có: Ông Patrick Johanson (chủ tịch HĐ), Ông Sang Hoon Koo (thành viên HĐ) và Ông Edward Odevall (thành viên HĐ). Cùng tham dự buổi họp có Ban Tổng giám đốc và các trưởng bộ phận trong công ty VKX.

BOM

Hội đồng thành viên đã nghe Ban tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của VKX trong năm 2017, trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Hội đồng thành viên cũng đã biểu quyết thông qua bản báo cáo của Ban tổng giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Cũng trong buổi họp này hội đồng quản trị bày tỏ sự quan tâm đến các dự án phát triển trong năm 2018 của VKX về lĩnh vực phát triển phần mềm. Đây cũng là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong kế hoạch phát triển của công ty trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

DSCF2113

DSCF2119
Dưới đây là một số hình ảnh khác về buổi họp:

DSCF2107

DSCF2123

Ông Johansson đại diện liên doanh Erisson LG trao kỉ niệm chương cho VKX.

DSCF2128

DSCF2130

Ông Ngô Hùng Tín đại diện tập đoàn VNPT trao quà tặng kỉ niệm (Biểu tượng Khuê văn các của Việt Nam) cho các thành viên liên doanh Ericsson – LG.

DSCF2136

DSCF2135

DSCF2140

Ông Johansson trao quà lưu niệm cho các thành viên Hội đồng thành viên .