LẬP TRÌNH VIÊN GIS

Nội dung công việc:

–      Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau (track, log,GPS,ảnh vệ tinh, web…).
–      Lập trình công cụ.
–      Tiến hành phân tích, lọc dữ liệu, xử lý chuẩn hóa Topology, network cho dữ liệu. Kiểm tra, xử lý, chuẩn hóa CSDL, cập nhật dữ liệu vào hệ thống, thực hiện các yêu cầu xử lý dữ liệu riêng.
–    Tạo các bản vẽ kĩ thuật từ dữ liệu có sẵn; nhập và xử lý dữ liệu CAD, chuyển đổi dữ liệu CAD sang số liệu GIS; kiểm tra các lớp bản đồ nhằm đảm bảo tính chính xác; tìm và đánh dấu lỗi sai để sửa. .
–      Khảo sát, thu thập dữ liệu thực địa.

Yêu cầu:

–      Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học hoặc tương đương chuyên ngành trắc địa bản đồ hoặc chuyên ngành liên quan đến GIS.
–      Tư duy phân tích và thuật toán tốt; Sử dụng thành thạo 1 số phần mềm như Arcgis, Mapinfo, Autocad…sử dụng được AutoCad 3D là 1 lợi thế; Có khả năng lập trình trên hệ thống ArcGIS.
–      Hiểu và xử lý tốt Topology; biết sử dụng các hệ quản trj CSDL, MSSDL, PostgreSQL.
–      Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình GIS, khả năng làm viêc nhóm học hỏi và tiếp cận công nghệ, khả năng quản lý công việc; Ưu tiên các kĩ sư có kinh nghiệm trong việc biên tập bản đồ địa chính, số hóa dữ liệu bản đồ.
–      Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ thu thập dữ liệu bản đồ, địa hình, các máy đo đạc, trắc địa.
ContactInfo