VKX XUẤT XƯỞNG CHUYẾN HÀNG ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MẬU TUẤT 2018

Ngày hôm nay 27/02/2018 lô hàng đầu của năm Mậu tuất  gồm hơn 35,000 sản phẩm SLT (GS-5140) đã được lên container xuất khẩu sang thị trường Cu Ba.

IMG_6336

Đầu tháng 2/2018, VKX tiếp nhận đơn hàng từ phía đối tác ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.) .

IMG_6333

Thời gian này rơi vào thời điểm cuối năm âm lịch nên công tác chuẩn bị về vật tư, giấy tờ thông quan của bộ phận mua hàng cũng gặp khá nhiều khó khăn. Để hoàn thành đơn hàng theo đúng tiến độ, bộ phận sản xuất đã phải tăng ca, làm thêm giờ để hoàn thành công việc.

IMG_6332

Chuyến hàng đầu năm này là thành quả của sự nỗ lực  của bộ phận sản xuất để hưởng ứng mục tiêu “Tối ưu hóa sản xuất” do Ban Tổng giám đốc phát động trong năm 2018.

IMG_6338