Technology Day 2017

 

BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ HƯỞNG ỨNG “TECHNOLOGY DAY” NĂM 2017

Hưởng ứng Technology Day 2017 Bộ phận công nghệ mang đến những con người luôn trẻ, năng động và nhiệt huyết. Họ đã có những phút giây vui vẻ nhất, đoàn kết nhất và tuyệt vời nhất. Hoạt động “F5” tinh thần để sẵn sàng đương đầu với những thử thách tiếp theo.

Teambuilding

Untitled

24993658_1727995833938324_5074663268718734381_n

24993491_1727973047273936_2781760223687004150_n

24900135_1727997077271533_2110280985975092426_n 25152270_1727993090605265_1880438303381709680_n 25299059_1727974137273827_2361224031761520478_n 25348704_1727972443940663_5428338120201213834_n