Đại hội Công đoàn Công ty VKX lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 21/8/2017, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH VKX đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH VKX lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Quách Mạnh Phương – Trưởng ban Chính sách pháp luật – Công đoàn VNPT đến chỉ đạo Đại hội. Về phía Công ty TNHH VKX tham dự có đồng chí Lê Ngọc Hưng – Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty cùng lãnh đạo các phòng ban/bộ phận và toàn thể đoàn viên Công đoàn Công ty.

Tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Bá Hùng – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng nhiệm kỳ tới 2017-2022; tiến hành kiểm điểm Ban chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Công ty Nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Công ty, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra các chức danh sau:

Đồng chí Lê Xuân Hùng – Chủ tịch
Đồng chí Vũ Thúy Quỳnh – Phó Chủ tịch
Đồng chí Phạm Quang Minh – Ủy viên BCH (Chủ nhiệm UBKT)
Đồng chí Nguyễn Trùng Dương – Ủy viên BCH.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Ủy viên BCH
Đồng chí Đậu Thị Trâm Anh – Ủy viên BCH
Đồng chí Nguyễn Thị Mến – Ủy viên BCH

Đại hội cũng đã bầu 01 đồng chí đại diện cho Công đoàn cơ sở Công ty TNHH VKX tham dự Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ I, Nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, tin tưởng vào sự chỉ đạo của Công đoàn VNPT, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo và cải thiện đời sống của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.